Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Lennie's Lane tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Lennie's Lane uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Lennie's Lane.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen Lennie's Lane en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Lennie's Lane accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Lennie's Lane beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

3.1 Lennie's Lane behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten aan te passen. Deze aangepaste prijzen zullen nooit gaan gelden op reeds door een Besteller geplaatste bestellingen

3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de termijn loopt en, indien van toepassing, zolang de voorraad strekt.

3.3 De persoonlijke Lennie's Lane kortingscode is bedoeld om nieuwe Bestellers te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Lennie's Lane kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Lennie's en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.4 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Lennie's Lane behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Lennie's Lane aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Lennie's Lane biedt verschillende betalingsmethode aan, te weten iDeal, Ban Contact, SofortBanking en via overschrijving.

4.3 Ingeval gekozen wordt voor betaling via overschrijving zal Lennie's Lane de bestelling pas in behandeling nemen op het moment dat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van Lennie's Lane. Dit betekent dat levertijden zoals beschreven op de website van Lennie's Lane pas zullen gaan lopen vanaf het moment dat de betaling op de bankrekening van Lennie's Lane is bijgeschreven.

4.6 Facturen worden door Lennie's Lane uitsluitend elektronisch aangeboden.

5 Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Wij bezorgen wereldwijd gebruikmakend van de diensten van PostNL en de partners van PostNL. Onze productenassortiment heeft echter geen wereldwijde dekking.

5.2 Wij rekenen een bijdrage in de verzendkosten. De verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van PostNL.

5.3 Onze producten zullen geleverd worden op het door Besteller aangegeven adres. Besteller kan er zelf voor kiezen zijn bestelling te laten afleveren op zijn adres danwel op het adres van iemand anders.

5.4 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

5.5 Bij de door Lennie's Lane aangegeven indicatieve levertijden in Nederland is rekening gehouden met de afhandelingstijd van PostNL en haar partners.

5.6 Voor de bestellingen dient niet getekend te worden voor ontvangst. Dit betekent dat het PostNL en haar partners is toegestaan de bestellingen van Lennie's Lane bijvoorbeeld bij buren af te geven. Voor verdere informatie over het bezorgen verwijzen wij u naar de websites van PostNL en haar partners.

6 Herroeping

6.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen uiterlijk voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen te herroepen.

6.2 Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid om voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen wijzigingen door te geven op de ingevulde informatie voor het genereren van een Lennie's Lane product.

6.3 De producten van Lennie's Lane kunnen binnen 14 dagen worden geruild of geretourneerd.

6.4 Mocht de bestelling bij ontvangst niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Lennie's Lane dan kan de Besteller binnen 14 werkdagen na ontvangst contact met ons opnemen onder vermelding van het ordernummer. Onder het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Lennie's Lane wordt mede verstaan beschadiging opgetreden tijdens transport of productiefouten. Onder het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van Lennie's Lane wordt uitdrukkelijk niet verstaan fouten als gevolg van het reeds in gebruik nemen van het product (gebruikerssporen, vlekken).

7 Gegevensbescherming

7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

8 Intellectueel eigendom

8.1 Copyright en ander relevant intellectueel eigendom rust op alle tekst, illustraties, fotografie, en al het andere dat is gerelateerd aan Lennie's Lane en deze website.

8.2 Het is geen enkel persoon toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Lennie's Lane hetgeen vermeld in artikel 8.1 onrechtmatig te verveelvuldigen of op welke andere wijze dan ook in het publieke domein te brengen.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Lennie's Lane garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Lennie's Lane verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 Lennie's Lane garandeert dat de door haar geleverde producten worden geproduceerd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 Lennie's Lane behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle verbintenissen tussen Lennie's Lane en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, februari 2020